Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Polityka prywatności

Gabinet

Prowadzę terapię, zajęcia w zakresie:

 • dyslalii m.in.:
 • seplenienia (nieprawidłowej realizacji głosek ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż),
 • rotacyzmu (nieprawidłowej realizacji głoski r),
 • lambdacyzmu (nieprawidłowej realizacji głoski l),
 • kappacyzmu/gammacyzmu (nieprawidłowej realizacji głosek k i g), mowy bezdźwięcznej
 • niezakończonego i opóźnionego rozwoju mowy,
 • profilaktyki logopedycznej, wspomagającej rozwój mowy,
 • wczesnej nauki czytania metodą Symultaniczno-Sekwencyjną®,
 • zagrożeń dysleksją - zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
 • terapii ręki,
 • logorytmiki,
 • stymulacji wszystkich sfer poznawczych (małej i dużej motoryki, spostrzegania wzrokowego, percepcji słuchowej, operacji myślowych, pamięci),
 • konsultacji i porad logopedycznych.
7b818a80-4725-11e9-8962-4180e64ee44e


Diagnoza logopedyczna trwa... tyle ile trzeba :) Niemniej jednak proszę rodzica, aby na pierwsze spotkanie zarezerwował dla nas ok. 45-90 minut.

Badanie rozpoczynam nawiązaniem kontaktu z dzieckiem, krótką rozmową w celu obserwacji.

Czasami jestem w stanie ustalić przyczynę braku mowy bądź wady wymowy u dziecka już na pierwszym spotkaniu, ale bywa też tak, że diagnozę logopedyczną muszę uzupełnić i poszerzyć na kolejnych naszych spotkaniach.

Wywiad z rodzicem jest bardzo ważną częścią diagnozy. Zadaję pytania o przebieg rozwoju psychoruchowego dziecka (kiedy dziecko zaczęło siadać, raczkować, chodzić), o przebieg rozwoju mowy (kiedy dziecko zaczęło mówić pierwsze słowa, pierwsze zdania), o sposób karmienia dziecka (piersią czy sztucznie, kiedy zostały wprowadzone pokarmy stałe i jakie, czy dziecko ma problemy z gryzieniem twardych pokarmów jak i połykaniem), o częstość chorób dziecka (ważna jest informacja, jak często przechodzi infekcję górnych dróg oddechowych, czy ma nawyk oddychania ustami, czy śpi z otwartymi ustami i chrapie), o choroby matki oraz przyjmowane leki w ciąży, przebieg całej ciąży i porodu, o wady wymowy w rodzinie, czy dziecko było lub jest pod opieką innego specjalisty.

Uzyskane w wywiadzie informacje pomogą określić przyczynę opóźnionego rozwoju mowy bądź wady wymowy i opracować skuteczny plan terapii. Ważne jest, aby rodzice przed wywiadem przypomnieli sobie informacje, które będą pomocne w przeprowadzeniu pełnej diagnozy oraz przygotowanie dokumentacji specjalistycznej jeśli taką posiada.

a634c8f0-4725-11e9-8962-4180e64ee44e


Ważne!

Warto pamiętać, aby przed wizytą u logopedy podejść do tego na spokojnie, bez stresu. Nie należy zwracać uwagi dziecku, że spotka się z panią, która sprawdzi jak mówi, tylko która się z nim pobawi. Dobrze, gdyby dziecko zabrało ze sobą ulubioną zabawkę lub książkę, aby móc lepiej nawiązać z nim kontakt.

Jeśli podczas diagnozy/terapii zaniepokoją mnie jakiekolwiek zaburzone funkcje m.in. słuch, wzrok, wada zgryzu, poproszę o konsultację z lekarzem specjalistą, gdyż często jest to podstawa do rozpoczęcia terapii logopedycznej.


Jestem również otwarta do współpracy z placówkami do prowadzenia zajęć grupowych, indywidualnych dla przedszkoli i szkół.

Kontakt

 • 82-300 Elbląg
 • Poland
Media społecznościowe:

Wyślij wiadomość